© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

KLOOSTER ‘ DE BRON’


Waterstraat 141, 6541 TE NIJMEGEN

T  024 - 3782904

E  clarissen.nijmegen@zrs-clarissen.nl


Bestuur:

Abdis:  zr. Marianne van Haastrecht

Vicares:  zr. Ria van Dinther

Raadzuster:  zr. Clara Heijmans


Gastenzuster bereikbaar:

per telefoon tussen 9.30 – 11.30

en tussen 14.30 – 16.30 uur

Bij voorkeur niet in het weekend.


Vrienden van ‘de bron’ (adres idem)  

E  vriendenvandebron@gmail.com  

Twitter    (van zr. Marianne)

Blog (van zr. Marianne)

Facebook  (van de communiteit)


Rekeningnummer: (ANBI-instelling)

IBAN NL49 INGB 0000 9480 89

(BIC INGBNL2A)

T.n.v.: Zusters Clarissen,

Waterstraat 141,   6541 TE  NIJMEGEN

KLOOSTER ‘SINT JOSEPHSBERG’


Clarastraat 2, 5366 AK MEGEN

T  0412 - 462314

E  zusters.megen@clarissen.nl   


Bestuur:

Abdis:  zr. Chiara Bots

Vicares:  zr. Angela Holleboom

Raadzuster:  zr. Riet Koning


Gastenzuster bereikbaar:

per telefoon tussen 9.45 - 11.45

en tussen 14.00 - 16.00 uur


Hostiebakkerij:

Bestellingen via bestelkaart

of per E hostiebakkerij@clarissen.nl


Clamagus: Vriendenbrief (2 x per jaar)  

Twitter  (van de communiteit)

Blog   (van de communiteit op deze site)

Facebook  (van de communiteit)


Rekeningnummer:    (ANBI-instelling)

IBAN NL11TRIO 0390 3841 00    

(BIC code TRIONL2U)

Zusters Clarissen, Clarastraat 2,

5366 AK MEGEN


FEDERATIE van de HEILIGE CLARA

Samenwerkingsverband van de kloosters: ‘Sint Josephsberg’  te Megen en ‘De Bron’ te Nijmegen,

als ook de ‘San Damiano-communiteit’ te Wijchen.


Presidente: zr. Ria van Dinther,

Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen, T 024 - 3782904,  

E  riavandinther@zrs-clarissen.nl   of E  federatie@clarissen.nl


1e raadzuster: zr. Chiara Bots, Clarastraat 2, 5366 AK Megen

2e raadzuster: zr. Marianne van Haastrecht, Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA