© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

SAMENWERKINGSVERBAND


De Federatie van de heilige Clara is een samenwerkingsverband van de Clarissenkloosters Sint Josephsberg te Megen en De Bron te Nijmegen.

En van de daarmee verbonden communiteit in Huize Alverna te Wijchen.


DOEL VAN DE FEDERATIE


De Federatie wil het contemplatieve leven in het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi bevorderen.

Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kloosters en de communiteiten die bij de Federatie aangesloten zijn.

De leiding is in handen van de Federatieraad, die bestaat uit de besturen van de aangesloten kloosters. Een gekozen presidente is voorzitster.

Door regelmatig overleg, in respect voor de eigen sfeer en van de autonomie van elk klooster, wordt de samenwerking concreet.


INTERNATIONALE CONTACTEN


Internationaal groeien contacten en samenwerking tussen de verschillende landelijke (con)federaties. Op de pagina Ordescontacten zijn via albums impressies daarvan te zien.


VERBONDEN MET DE MEDEBROEDERS FRANCISCANEN


Om de verbondenheid met de orde van de minderbroeders tot uitdrukking te brengen, is door de ministerprovinciaal een broeder aangesteld.

Deze broeder vervult ook de taak van religieuze assistent, zoals die door ‘de Congre­gatie voor de Instituten van het gewijde leven en de gemeen­schappen van het apostolische leven’ te Rome is bepaald.BEZOEK GENERALE MINISTER VAN DE FRANCISCANEN

Oktober 2015: ontmoetingen met de 1e, 2e en 3e Orde en de FB

Enkele foto’s in de linkerkantlijn

grote foto