© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

CLARISSENDAG 2014


We kwamen tezamen bij onze zusters in ‘De Bron’ Nijmegen. En we hebben ons door bezinning en viering samen voorbereid op het feest van de H.Franciscus. Dit alles in een feestelijke sfeer van ontmoeting.

ALBUM CLARISSENDAG 2010


De clarissen van onze Federatie houden elke twee jaar een ontmoetingsdag. Dit jaar hadden zij daarvoor ook alle andere in Nederland levende clarissen uitgenodigd. De dag werd gehouden in het kloosterbejaardenoord Huize Witven te Someren waar de drie takken van de Orde vertegenwoordigd zijn: clarissen, clarissen-coletinen en clarissen-capucinessen. Het was een verzameling van 63 clarissen in al hun  veelsoortigheid.

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA