© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

CONTACTEN ALS FEDERATIES

Congressen van de clarissenorde in 2008 en 2012 in Assisi.


Na het eerste historische Congres van clarissen in 2008, kwamen in het jubileumjaar 2012 de vertegenwoordigsters van clarissen wereldwijd opnieuw in Assisi bijeen. Aan de hand van thema’s werd er samen gekeken naar de toekomst. Er werd gewerkt in vier verschillende taalgroepen en met plenaire ronde tafel gesprekken.

Ook bezoeken aan de vier belangrijkste plaatsen in Assisi stonden op het programma: Portiuncula, San Francesco, San Damiano en Santa Chiara. Aldaar was steeds een bijzondere ontvangst door de communiteiten van zusters en broeders. De Minister-generaal van de Minderbroeders Franciscanen, initiator van de Congressen, was daarbij steeds aanwezig.


Album 2012     Album 2008


CONTACTEN VAN DE FEDERATIE


Naast  de regelmatige vergaderingen is er ook een tweejaarlijkse ontmoetingsdag van de Federatie. In 2010 werden daarbij ook de andere clarissentakken in Nederland uitgenodigd.        


Album 2014       Album 2010


CONTACTEN VOOR DE VORMING


Vanuit de contacten die gelegd zijn tijdens het Congres in Assisi groeien er nieuwe contacten  met clarissen over grenzen heen.

Bijvoorbeeld deelname aan vormingsbijeenkomsten (lesweken voor novicen en junioren in Duitsland en lange weekenden voor dezelfde groep in wisselende kloosters in Duitsland en Nederland).

Vanuit deze contacten groeien persoonlijke contacten die soms kunnen leiden tot een bezoek aan elkaars communiteiten.


TREFFEN VAN DE JONGE GENERATIE CLARISSEN


Twee maal in het jaar komt de jonge generatie zusters uit Vlaanderen en Nederland bijeen. Dat is steeds bij onze zusters in Stabroek voor één dag.

Om beurten wordt een thema voorbereid dat samen besproken wordt.

En de ontmoeting in ontspannen sfeer wordt dan zeker niet vergeten.

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA