© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

Geachte donateur,

Wij danken u voor uw bereidheid ons met uw gift te ondersteunen.


Indien u voor een project wilt doneren en/of graag een reactie ontvangt op uw gift vragen wij u dit kenbaar te maken via

E: zusters.megen@clarissen.nl

Uw gift kunt u overmaken op:  


IBAN NL11TRIO 0390 3841 00    (BIC code TRIONL2U)

Zusters Clarissen, Clarastraat 2,  5366 AK MEGEN


Als wij uw donatie ontvangen hebben berichten wij u ter bevestiging. Wij zijn aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.


Onze vriendelijke dank voor uw toezegging;

Zusters Clarissen, Megen
CLARISSEN MEGEN  KLOOSTER ‘ST. JOSEPHSBERG’