© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

DAGELIJKS LEVEN  /  ORDENING VAN DE TIJD


De maatgang van de tijd wordt bepaald door de liturgische tijden en feesten

van de kerkelijke jaarcyclus. Het getijdengebed ordent de dag.

Dit gemeenschapsgebed voedt de persoonlijke meditatie. Behalve door lezingen uit de H. Schrift en teksten van geestelijke schrijvers, zingen wij psalmen en andere bijbelse teksten. Zingen en lezen worden afgewisseld met stilte om wat je raakt, binnen te laten komen.

Onze dag is opgebouwd rond die gebedsdiensten en persoonlijk gebed:  

Wie met ons mee wil bidden, is van harte welkom in onze gebedsdiensten!

Schroom dus niet om aan te bellen.  


 6.00 uur:  opstaan. In stilte gaan wij de dag in.

 6.30 uur:  lezingendienst of ‘metten’.
                Daarna is er tijd voor persoonlijk gebed, meditatie en lectio                 divina (biddende bijbellezing), naargelang ieders aard en

                behoefte.  

 7.45 uur:  morgenviering of ‘lauden’: een lofprijzing / dankzegging om de

                nieuwe dag te heiligen, daarna ontbijt en werktijd.

12.00 uur: Op het middaguur is er de middagdienst als herademing tussen de

                inspanning van het werk, waarna middageten, even rust en

                opnieuw werktijd.  

15.30 uur: ‘recreatie’, dat wil zeggen ontmoeting en ontspanning als

    gemeenschap tezamen.

16.15 uur: stille tijd voor geestelijke lezing en persoonlijk gebed.

17.45 uur: avondviering of ‘vespers’ als heiliging van de avond.

                Op dinsdag- en vrijdagavond met eucharistieviering.

                Daarna avondmaaltijd.

20.30 uur: dagsluiting of ‘completen’ als toewijding van de nachtelijke stilte

                aan het Geheim van alle leven. (op donderdagavond om 19.30 uur)

                 

WERKZAAMHEDEN

Wij werken om in ons levensonderhoud te voorzien. Samen zorgen wij voor de liturgie, voor ons eten, onze kleren, ons huis.

Wij werken in onze hostiebakkerij en ontvangen gasten, zoals u op andere pagina’s kunt lezen. Ook is er ruimte voor ieders aanleg en creativiteit. Bij het werk gaat het niet om productie, maar om aandachtig met de dingen bezig te zijn, zodat de onderstroom van gebed en toewijding niet stokt. Evenwicht tussen gebed en werk is van belang. Centraal staat daarbij de vraag: door wie of wat ben ik bezet of laat ik mij bezetten?

                                                                                            VIDEO

CLARISSEN MEGEN  KLOOSTER ‘ST. JOSEPHSBERG’