© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

ONDERSTEUN ONS KLOOSTER  


ARCHITECTUUR


Zoals een klooster een architectuur heeft, zo heeft ook het religieuze leven een architectuur. En ze zijn nauw met elkaar verweven. In het midden van het klooster ligt een binnenhof. Dit is niet zozeer een tuin, als wel een open en stille ruimte als een kern waaromheen alles is geordend. Vaak staat in het midden een put, of is er een andere ronde vorm (de cirkel is vanouds een symbool voor God), de eenvoud ervan bevordert dat ons leven afgestemd blijft op het geheim van God. En vanuit dat middelpunt stroomt de stilte uit in alle windrichtingen in het vierkant (symbool van de wereld) van de pandgang waar de verschillende aspecten van ons leven samenkomen.

Zo hangt alles met elkaar samen en werken gebouw en spiritualiteit samen op ons (en allen die ons huis bezoeken) in.


MONUMENT


Het is prachtig om in zulk een architectuur te wonen. Bovendien een klooster dat al bijna drie eeuwen door clarissen bewoond wordt en dat inmiddels monumentele waarde heeft (Rijksmonument). Maar een dergelijk oud monument bewonen heeft ook een kostbare kant. De afgelopen tien jaren hebben wij veel ondersteuning mogen ontvangen van een solidariteitsfonds van religieuzen. Maar daar is nu een einde aan gekomen. Veel achterstallig onderhoud en hoognodig restauratiewerk is inmiddels voltooid, maar onderhoudswerk blijft er.  De projecten die wij eerder onder uw aandacht brachten kunnen niet allemaal gerealiseerd worden. Enkele projecten blijven zeker in de aandacht namelijk de duurzaamheid, en de kerk.


Uw ondersteuning blijft heel welkom. Voor ons levensonderhoud en de vaste lasten is elke bijdrage welkom. Als u iets meer wilt weten over onze achtergrond daaromtrent kunt u onze uitgebreide brief daarover lezen.

Het is goed om te weten dat wij genoteerd staan als een ANBI-instelling, wat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Doneren

CLARISSEN MEGEN  KLOOSTER ‘ST. JOSEPHSBERG’