© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

GESCHIEDENIS


BOXTEL als bakermat


De clarissen die in 1721 in Megen hun intrek namen, waren afkomstig uit het klooster Elisabethsdal te Boxtel, in 1513 gesticht vanuit het Vlaamse Hoogstraten. In 1717 hadden zij hun klooster op last van de toenmalige overheid moeten verlaten. Aanvankelijk kregen zij onderdak in hun stichtingsklooster.  


KASTEELGROND


Rond 1720 pachtten de zusters een stuk grond in Megen.

Het graafschap Megen was namelijk een enclave van godsdienstvrijheid in Brabant. De zusters troffen bij aankomst in Megen enkel een onbewoonbare ruïne aan van het kasteel van de Megense graven.

In 1720 begon men met de bouw van het klooster. Enkele zusters kwamen uit Hoogstraten naar Megen om toezicht te houden op de werkzaamheden. Zij woonden in een eenvoudig huis, dat de pastoor van Megen gehuurd had. Op 30 april 1721 kon de hele gemeenschap, bestaande uit 23 zusters, het nieuwe klooster ‘Sint-Josephsberg’ betrekken.


WEDERWAARDIGHEDEN


Sinds die tijd is er veel gebeurd. De zusters zijn tijdens de Franse Revolutie verjaagd, een tijd daarna mochten zij geen nieuwelingen meer aannemen, maar zij hebben volgehouden.


TOT OP VANDAAG


Er is, wat de levenstijl betreft, natuurlijk veel veranderd, maar de intentie van ons leven is hetzelfde gebleven. We willen met elkaar een evangelische gemeenschap vormen: in verbondenheid met elkaar Christus navolgen door een leven van gebed en eenvoudig werk.                                   

CLARISSEN MEGEN  KLOOSTER ‘ST. JOSEPHSBERG’