© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

PROJECT KERK


Wij hebben een mooie neo-gothische kerk die in 1896 aan het klooster is toegevoegd. Intern zijn er in de jaren zestig van de vorige eeuw wel ingrijpende veranderingen geweest, door de veranderingen vanuit het Vaticaans Concilie. In 1999 is de kerk het laatst geschilderd. Een aantal (later toegevoegde) banken zijn toen verwijderd. Ook zijn er confectorputten aangelegd, omdat de radiatoren erg vervuilend waren voor de muren. En er is een ringleiding gekomen. Maar daar de kerk intensief gebruikt wordt, blijft hij om geregeld onderhoud vragen.


SCHILDERBEURT


Hoewel de kerk dus in 1999 nog geschilderd is, worden de muren en gewelven helaas al weer heel vlekkerig en zwart. Iedere vijftien jaar moet de kerk eigenlijk weer opnieuw geschilderd worden. Een gigantisch en kostbaar karwei. We willen de periode nu gaan rekken naar ongeveer twintig jaar, maar dan zal het des te meer nodig zijn.

Totaal schilderwerk  53.000 euro.

Wilt u weer een frisse kleur geven aan ons biddend leven?

Elke bijdrage is welkom.

TERUG NAAR PROJECTEN Doneren

CLARISSEN MEGEN  KLOOSTER ‘ST. JOSEPHSBERG’