© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

MEDITATIE-WEEKENDEN :

Data: 21-23 oktober 2016 (vrijdag t/m zondag).


Kosten:

Voor een weekend: 110 euro  

U kunt dit storten op IBAN: NL21RABO 0132801310 t.n.v. Zusters Clarissen, Megen met vermelding van: ‘meditatie’ en de datum van uw keuze.

Info en Aanmelding:  Zr. Paula Suwartini, Clarastraat 2, 5366 AK Megen,

e-mail: zrpaula.suwartini@gmail.com

Er is een cd met deze meditatie verkrijgbaar.JIJ BENT IEMAND!

Data: Vrijdagavond 18 november (aankomst vanaf 16.30 uur) – zondagmiddag 20 november 2016

Doelgroep: 20-40 jaar

Richtprijs: € 70,- (overleg is mogelijk)

Begeleiding: zr. Emmanuël Maas osc (*1982) en

                   Annemiek Zijp - van Ginneken (*1986)

Info en Aanmelden: zremmanuelosc@gmail.com (uiterlijk 4 november 2016)


CLARISSEN MEGEN  KLOOSTER ‘ST. JOSEPHSBERG’