© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

CLARISSEN NIJMEGEN  KLOOSTER  ‘DE BRON’  

Gastenverblijf:

Zr. Hannah

Tel:024-3782904

Meestal bereikbaar

tussen 9.30 – 11.30 en 14.30 – 16.30 u.

Bij voorkeur niet

in het weekend.

grote foto

GEMEENSCHAP


Welkom op de pagina van ons klooster in een buitenwijk van de stad Nijmegen.  U vindt hier enige informatie over ons leven en ons werk.

Onze gemeenschap bestaat uit 12 vrouwen, die hier en nu willen leven in het spoor en vanuit de inspiratie van Clara en Franciscus.  


WELK WERK DOEN WE?


Wij leiden allereerst een beschouwend leven en dat is niet op ‘productie’ gericht! …We hebben de administratie van een tijdschrift. Verder geven een aantal zusters geestelijke begeleiding aan mensen.

Er wordt gestudeerd. En dan is er het dagelijks werk in huis.

Via een slideshow kunt u een rondleiding krijgen door ons klooster.


GEBEDSDIENSTEN


Er is in ons leven veel aandacht voor het liturgisch koorgebed:

het zingen van psalmen en het lezen uit de bijbel.  Wie met ons mee wil bidden is van harte welkom in onze gebedsdiensten.

GASTVRIJHEID


Temidden van de bewoners en de drukte van onze stad ervaren wij de rust en het ritme van ons dagelijks leven, waaraan ook gasten voor korte of langere tijd kunnen deelnemen.  


BEZINNING


Voor mensen die zich aangesloten hebben of betrokken voelen bij de Franciscaanse Beweging is er ook een leesgroep, waar ook zusters aan deelnemen.  Verder zijn er bezinningsdagen of weekenden.