© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

BEZINNING


HET VERLANGEN VAN DE ZIEL                                           FLYER


CURSUS; Mystieke auteurs uit de moderne tijd
Mystiek en mystieke teksten hoeven niet per se iets te zijn uit het verleden, uit verre tijden. Toen men nog gebruik kon maken van de klassieke christelijke mystieke taal. Ook mystieke teksten uit het recente verleden nodigen ons uit om ons ertoe te verhouden. In deze teksten worden namelijk ervaringen en processen verwoord die nog steeds en steeds weer uiterst actueel zijn en die in allerlei varianten ons eigen leven kleuren.


WAT

Een cursus van acht lessen waarin mystieke teksten uit de twintigste eeuw gelezen worden.  Simone Weil, Over het Onze Vader

      Antoine de Saint-Exupéry, Oorlogsvlieger
     
Titus Brandsma, Mystiek-Pseudomystiek

      Dag Hammarskjöld, Stilteteksten uit Merkstenen; Oude      geloofsbelijdenissen in een nieuwe wereld en Stilteruimte.


31 januari:  Hein Blommestijn, over Simone Weil, dl 1

7 maart:     Hein Blommestijn, over Simone Weil, dl 2

21 maart:   Hein Blommestijn, over Antoine de Saint-Exupéry, dl 1

4 april:       Hein Blommestijn, over Antoine de Saint-Exupéry, dl 2

18 april:     Susan van Driel, over Titus Brandsma, dl 1

16 mei:      Susan van Driel, over Titus Brandsma, dl 2

30 mei:      Beatrijs Corveleyn, over Dag Hammarskjöld, dl 1

6 juni:        Beatrijs Corveleyn, over Dag Hammarskjöld, dl 2


VOOR WIE  Ieder die graag samen met andere mystieke teksten leest uit het recente verleden.

OPGAVE    Om je op te geven (graag vóór 20 januari 2017) en voor vragen kun je mailen naar  clarissen.nijmegen@zrs-clarissen.nl


BETALING

We willen je vriendelijk verzoeken uiterlijk 20 januari het inschrijfgeld * over te maken op rekeningnummer:  

NL49INGB0000948089  ten name van Zusters Clarissen

onder vermelding van ‘Mystieke auteurs + je naam'.


We maken voor het lesgeld gebruik van drie tarieven:

€ 150,- voor wie meer dan 1600,- netto inkomsten heeft.

€ 120,- voor wie tussen 1.200 en 1.600,- netto inkomsten heeft.

€ 100,- voor wie moet rondkomen met minder dan € 1.200,- netto/maand.

* Het cursusboek is in de prijs inbegrepen.

* Na betaling is je inschrijving definitief.

EVANGELIELEZEN IN DE BRON

Zaterdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur

lezen we in groepjes het evangelie van de komende zondag.

Als je wilt meedoen ben je van harte welkom!   


Contactpersoon: Zr. Marianne van Haastrecht,

Clarissenklooster ‘De Bron’, Waterstraat 141, 6541 TE NIJMEGEN

Tel.: 024 378 2904; mariannevanhaastrecht@gmail.com

ALLE FRANCISCAANSE ACTIVITEITEN:

ZIE WEBSITE www.franciscaanseweg.nl

CLARISSEN NIJMEGEN  KLOOSTER  ‘DE BRON’