© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

CLARISSEN NIJMEGEN  KLOOSTER  ‘DE BRON’