© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

GEBEDSTIJDEN  


 7.45u   Ochtendviering  (zaterdag: 8.30u)

            (di.+do. met eucharistieviering)

12.00u   Middagdienst (zondag niet)

17.00u   Avondviering/Vespers  (zaterdag evangelielezing)

21.15u   Dagsluiting

                                                         

ZONDAG-VIERINGEN


ZATERDAG:

17.00u   Bespreking zondagevangelie (za.)

18.00u   Meditatieve dienst (za.)


ZONDAG:

 9.30u    Eucharistieviering


BIJZONDERE VIERINGEN:

EVANGELIELEZEN IN DE BRON

Zaterdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur

lezen we in groepjes het evangelie van de komende zondag.

Als je wilt meedoen ben je van harte welkom!


Contactpersoon: Zr. Marianne van Haastrecht,

Clarissenklooster ‘De Bron’, Waterstraat 141, 6541 TE NIJMEGEN

T: 024 378 2904; E: mariannevanhaastrecht@hetnet.nl

Als er op zondag een Hoogfeest wordt gevierd, vervallen op zaterdag de evangeliebezinning en de meditatieve dienst. Er is dan om 17.00 uur Vespers.


In de veertigdagentijd en in de advent is er op zaterdagavond om 19.30 uur een vigilieviering.

Op de zaterdag voor Pinksteren en op de vooravond van het Clara en Franciscusfeest is er eveneens om 19.30 uur een vigilieviering. Dan vervalt de dagsluiting.

CLARISSEN NIJMEGEN  KLOOSTER  ‘DE BRON’