© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

GEBEDEN ROND CLARA  VAN ASSISI

SPIRITUALITEIT VAN DE HEILIGE CLARA /CLARISSEN