© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

CONTACTEN TUSSEN ZUSTERS EN BROEDERS


PAX ET BONUM


Jaarlijks treffen de broeders en zusters die na 1980 zijn ingetreden elkaar op de zogenaamde Pax et Bonumdagen.  De dagen beginnen met een vesperviering en aansluitend een picknick in de tuin van de Megense broeders.

Daarop volgen twee bezinningsdagen rond een gekozen thema, waarbij zo concreet mogelijk wordt uitgewisseld over de betekenis van het thema in het concrete leven van de zusters en broeders. Deze dagen worden afgesloten met een eucharistieviering bij de zusters.

De evaluatie op laatste morgen rond het geheel af en kijkt vooruit naar de ontmoeting van het volgende jaar.


FRANCISCAANS TREFFEN


Twee maal per jaar komen de nieuwe broeders en zusters van Nederland en Vlaanderen, die nog niet plechtig geprofest zijn, tezamen met hun vormings verantwoordelijken bij elkaar voor gezamenlijke lessen, uitwisseling en ontmoeting. De dagen worden op verschillende franciscaanse plekken gehouden in Nederland en/of Vlaanderen.


TREFFEN VAN COMMUNITEITEN


Zowel in Nijmegen als in Megen wonen broeders en zusters. Het is een gebruik geworden dat de communiteiten van de zusters en broeders  elkaar jaarlijks bezoeken.  Het gaat om eenvoudige samenkomsten waarin samen wordt gebeden, gegeten en uitgewisseld.

SPIRITUALITEIT VAN DE HEILIGE CLARA /CLARISSEN