ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

NIEUWS


Studiedagen rond de bronnen - Megen


Bezoek br.Michael Perry generale minister


Archeologische vondst

in Alkmaar: resten van het clarissenklooster


nieuwe vertaling

van de Geschriften

van Clara van Assisi


NIEUWS
H. Franciscus

Zonnelied  videoZegen van Clara:

  “De Heer zij altijd met    jullie en mogen jullie nu    altijd met Hem zijn.”


NIEUWSInnerlijke stilte midden in het lawaai

Zaterdag 18 juni


Bezinning   Aanbod 2016


Gebedsdiensten


Evangelielezen

NIEUWS


Overweging  22 mei

H. Drie-Eenheid C


Hostiebakkerij

Jubileum 250 jaar!


Meditatieweekend 23-26 mei

Thema: bidden


Foto’s inkleding


Gebedsdiensten  MEGEN SPIRITUALITEIT NIJMEGEN FEDERATIE

© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster