ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

NIEUWS


Studiedagen rond de bronnen - Megen


Bezoek br.Michael Perry generale minister


Archeologische vondst

in Alkmaar: resten van het clarissenklooster


nieuwe vertaling

van de Geschriften

van Clara van Assisi


NIEUWS
H. Franciscus

Zonnelied  videoZegen van Clara:

  “De Heer zij altijd met    jullie en mogen jullie nu    altijd met Hem zijn.”


NIEUWS


Lichtvoetig weekend

16-18 september  (25-45 jr.)


Bezinning   Aanbod 2016


Gebedsdiensten


Evangelielezen

NIEUWS


Overweging  25 juni

Jubileum-Symposium

Hostiebakkerij              Foto’s


Nieuwe groepsfoto


Hostiebakkerij

Jubileum 250 jaar!


Meditatie: mystiek,

Clara van Assisi

29 juli -3augustus


Gebedsdiensten  

MEGEN SPIRITUALITEIT NIJMEGEN FEDERATIE

© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster