Roeping, wat is dat eigenlijk

Als christenen geloven wij dat iedere mens gewild is door God, dat hij of zij door God in het leven geroepen is om uit te groeien tot die voluit levende mens die Hij in hem of haar ziet. Iedere mens is dus geroepen! En iedere roeping krijgt gestalte in een concrete levensweg, in een bepaalde vorm van leven. In bepaalde relatievormen en bezigheden. Bijvoorbeeld als zuster in het klooster, maar ook als leraar, als moeder, als kunstenaar… We zeggen dan bv.: van professie ben ik ……

Onderscheiding; hoe vind ik mijn weg?

Als jongere die nog aan het begin van je leven staat, heb je nog veel mogelijkheden voor je open liggen. Je zoekt naar de juiste weg om in te slaan, de weg naar een leven dat ten diepste vervuld en gelukkig is. Vanuit een gelovige houding heet dit: onderscheiding. Te midden van alle verschillende stemmen die in jezelf en om je heen klinken, probeer je te onderscheiden welke de stem is van je diepste wezen, je diepste verlangen – de roepstem van God. Bij sommige mensen komt dit besef in een flits van inzicht, bij anderen moet het heel geleidelijk groeien.

Vrijheid en keuzes maken

Bij iedere keuze die je in je leven maakt, sluit je andere mogelijkheden uit. Niet omdat die andere dingen niet goed zouden zijn, maar omdat je ergens voor gáát wat voor jou wezenlijk is. In alle vrijheid kies je de weg waarop je vrij bent om werkelijk datgene te leven waartoe je door God geschapen en geroepen bent. Deze weg van het onderscheiden en volgen van je roeping is in feite een levensweg. Hoe meer je je oefent in het werkelijk luisteren (bijvoorbeeld door regelmatig stil te worden, te bidden, in de Bijbel te lezen), hoe helderder die roepstem kan gaan klinken in alle omstandigheden van je leven.

Geraakt worden

Als je je geraakt weet door God en je aangetrokken voelt tot een leven in de voetsporen van Jezus Christus, naar het voorbeeld van Clara, dan helpen wij je graag in je proces van onderscheiding. Ook als je alleen maar boordevol vragen zit, is er in elk van onze kloosters altijd wel een zuster die met jou in gesprek wil gaan. Waar je uiteindelijk ook uitkomt, wij zijn van harte bereid om te luisteren naar je levensverhaal en je te helpen tot helderheid te komen over waar jouw roeping ligt.

Kennismaken met kloosterleven

Je kunt als gast enkele dagen met ons mee leven. Dat is eigenlijk de beste manier om nader kennis met ons te maken. Het is ook mogelijk voor langere tijd (twee of drie maanden) als sabbathgast bij ons te zijn. Na een eerste kennismaking volgt een geleidelijke weg van samen zoeken. Deze is er op gericht om te ontdekken of ons leven bij je past, en of jij daarin gelukkig zult kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina’s over de gastenontvangst van onze kloosters: Megen /Nijmegen.

Ingroeien in de levensvorm

Ook na een eventueel intreden in de gemeenschap gaat het proces van onderscheiding door. Gedurende een tijd van (minimaal) negen jaar raak je door het dagelijkse leven van gebed en werk, door gesprekken en studie geleidelijk vertrouwd met onze levensvorm. In deze jaren van ingroei willen wij je ook zoveel mogelijk helpen om een innerlijke vrijheid te ontwikkelen, om werkelijk vanuit je diepste inspiratie te gaan leven en je uiteindelijke keuze te maken. Om echt die voluit levende mens te worden die God in jou ziet.

Zuster of broeder worden?

Elk jaar worden er in samenwerking met verschillende ordesgemeenschappen en de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een aantal kloosterweekends georganiseerd voor jongeren die serieus bezig zijn met de vraag: zou het leven in een religieuze (ordes)gemeenschap iets voor mij zijn? De weekends worden begeleid door broeders en zusters van de verschillende deelnemende gemeenschappen. Locatie: variërend Voor meer informatie: website KNR  of: br. Fer van der Reijken ofm,  E fervanderreijken [@] minderbroedersfranciscanen.net