Franciscaanse familie

De Franciscaanse familie bestaat uit drie orden. De eerste Orde van de Minderbroeders (Franciscanen, Conventuelen en Kapucijnen); de tweede orde van de Arme zusters (Clarissen, Coletinnen, Capucinessen); de derde Orde Regulier (verschillende congregaties van mannen of vrouwen) en de Orde Seculier (lekenorde OFS). Tussen de orden zijn er allerlei verbindingen: op bestuursniveau, in de vorming, tussen communiteiten, rond studie, projecten en activiteiten. Er is ook een Franciscaanse Beweging die bestaat uit mensen die zich verbonden voelen met het franciscaanse gedachtegoed.

Clarissen en Franciscanen

Om de verbondenheid met de orde van de minderbroeders tot uitdrukking te brengen, is door de minister provinciaal een broeder aangesteld. Deze broeder vervult ook de taak van religieuze assistent, zoals die door ‘de Congre­gatie voor de Instituten van het gewijde leven en de gemeenschappen van het apostolische leven’ te Rome is bepaald.

Contacten met onze broeders

Zowel in Nijmegen als in Megen wonen broeders en zusters. Het is een gebruik geworden dat de communiteiten van de zusters en broeders elkaar jaarlijks bezoeken. Het gaat om eenvoudige samenkomsten waarin samen wordt gebeden, gegeten en uitgewisseld. Verder dragen de broeders zorg voor ons door het voorgaan in de eucharistie, door lessen en begeleiding. En de zusters dragen zorg voor de broeders door hun gebed, en ook door lessen en begeleiding.

Contacten in de vorming

Al vele jaren zijn er voor de vorming contacten met de Vlaamse Clarissenen en weekenden voor alle franciscaanse broeders en zusters uit Nederland en Vlaanderen (en soms ook Duitsland). Vanuit deze contacten groeien persoonlijke contacten die soms kunnen leiden tot een bezoek aan elkaars communiteiten.
Deze contacten zijn er voor de initiële vorming (ingroeien) én voor de permanente vorming, zoals bv. de jaarlijks gehouden Pax et Bonum-dagen voor broeders en zusters die na 1980 zijn ingetreden.