H. Franciscus van Assisi

Het zonnelied van Franciscus. Gezongen door de clarissen. Met beelden van de Vlaamse franciscaan: br. Rik van Schil

Het Tau-teken

De Heer geve u vrede! Het Tau-teken zoals u dat hier ziet is in franciscaanse kringen een vertrouwd beeld. Het fungeert ook wel als een soort herkenningsteken, doch het is geen specifiek franciscaans herkenningsteken. De franciscaanse beweging noch Franciscus zelf heeft er patent op. Het Tau-teken is een teken met een lange geschiedenis.  Uitleg Tau-teken

Kruis van San Damiano

Een beeldmeditatie bij het Kruis van San Damiano.
Naar een uitleg van Br. Jacques Wijnen ofm.cap †