Federatie / Samenwerkingsverband

De Federatie wil het contemplatieve leven in het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi bevorderen. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kloosters en de communiteiten die bij de Federatie aangesloten zijn.
De leiding is in handen van de Federatieraad, die bestaat uit de besturen van de aangesloten kloosters. Een gekozen presidente is voorzitster. Door regelmatig overleg, in respect voor de eigen sfeer en autonomie van elk klooster, wordt de samenwerking concreet.

Federale Raad

Presidente:      zr. Esther Zonjee (Megen)
1e raadzuster: zr. Ria van Dinther (Nijmegen)
2e raadzuster: zr. Rebecca Braun (Megen)
3e raadzuster: zr. Hannah van Ginkel (Nijmegen)
4e raadzuster: zr. Johanna Schuts (Megen)

Gemeenschappelijke studiedagen

Naast de regelmatige vergaderingen is er een tweejaarlijkse ontmoetingsdag van de Federatie voor alle zusters. Afwisselend in een van de kloosters. Ook worden er soms studiedagen georganiseerd waar zusters van de verschillende communiteiten (en soms ook vanuit Vlaanderen) aan deelnemen. Nevenstaande foto’s geven een impressie.

Clarissen wereldwijd

Al langer zijn er contacten met de clarissenfederaties van omliggende landen. Een eerste historische ontmoeting op wereldniveau was het Congres te Assisi in 2008. Daar kwamen, op uitnodiging van de Minister-generaal van de Minderbroeders Franciscanen, vertegenwoordigsters van clarissen wereldwijd voor een eerste maal bijeen. Aan de hand van thema’s werd er samen gekeken naar de toekomst. In het jubileumjaar 2012 (achtste eeuwfeest van de Orde) vond een tweede Congres plaats. Via het album is een impressie daarvan te zien.